Zpět

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Plzeňský kraj

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Plzeňský kraj

Závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika pro Plzeňský kraj

Trvání akce: 16. 6. 2021  10:30  — 16. 6. 2021  13:40 
Místo konání:
  • Další upřesnění: Závěrečný seminář bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru.
Organizátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Program:


 
10:30 – 10:40 Zahájení závěrečného semináře, představení programu a projektu Krajská rodinná politika (Projekt Krajská rodinná politika, poradce pro Plzeňský kraj)
10:40 – 11:00 Kam směřuje Plzeňský kraj v oblasti sociálních věcí a rodinné politiky? (Plzeňský kraj, náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí)
11:00 – 11:50 Domy dětí a mládeže a střediska volného času v Plzeňském kraji, jako příklad dobré praxe nejen v dobách pandemie (Středisko volného času Radovánek, Plzeň; ředitelka)
11:50 – 12:20 Práce mateřských center v covidové době / Srdcem proti koronaviru (příklad dobré praxe) (Síť pro rodinu / MC Beruška Nepomuk)
12:20 – 13:00 Předčasné odchody ze vzdělávání a kariérové poradenství jako jejich řešení 
a příklad dobré praxe (Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje/Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje + INFO KARIÉRA)
13:00 – 13:10 Čím se může pochlubit projekt „Krajská rodinná politika“ a jaké jsou jeho výstupy 
na celorepublikové úrovni? (Projekt Krajská rodinná politika, poradce pro Plzeňský kraj)
13:10 – 13:25 Návrh na rozšíření koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj. Co doporučila regionální platforma krajské samosprávě v oblasti rodinné politiky? (Projekt Krajská rodinná politika, poradce pro Plzeňský kraj)
13:25 – 13:40 Příklad aktivní prorodinné samosprávy v Plzeňském kraji - Plzeň 3 (ZÁZNAM)
(Městský obvod Plzeň 3, místostarosta - ZÁZNAM)
13:40 Konec závěrečného semináře

Pravidla účasti:

 Přihlásit se přes e-mail nebo telefon u krajského poradce.

Další informace:

Závěrečný seminář bude realizován on-line prostřednictvím Youtube kanálu v neveřejném prostoru. 

Kontakt:
Cílové skupiny:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Orgány veřejné správy
  • Zaměstnanci
  • Zaměstnavatelé
  • Osoby pečující o jiné závislé osoby
  • Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené
  • Rodiče s malými dětmi
  • Poskytovatelé služeb péče o děti
 
Vytvořeno: 8. 6. 2021
 
Aktualizováno: 8. 6. 2021
 
Určeno pro: Veřejnost