Zpět

Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 011 OPZ+

Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 011 OPZ+

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů fondů EU – oddělení projektů rovnosti žen a mužů si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci OPZ+ k výzvě č. 011 OPZ+ s názvem „Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů“.

Trvání akce: 19. 9. 2023  10:00  — 19. 9. 2023  13:00 
Místo konání:
 • Kraj: Hlavní město Praha
 • Město: Hlavní město Praha
 • Ulice: Kartouzská
 • Číslo popisné: 200/4
 • Další upřesnění: místnost 318
Organizátor: MPSV
Kapacita: 20
Ukončení přihlašování: 18. 9. 2023  12:00
Program:

 • Závazné a doporučené dokumenty
 • Publicita
 • Monitorovací indikátory
 • Změnové řízení
 • Příprava Zprávy o realizaci/Žádosti o platbu
 • IS ESF
 • Doporučený způsob evidence podpory
 • Finanční řízení projektu – způsobilé a nezpůsobilé výdaje
 • Dotazy

Pravidla účasti:

 • Registrovat k účasti na seminář se lze prostřednictvím formuláře níže do 18. 9. 2023 do 12:00 hod. Uveďte, prosím, Vaše jméno, příjmení, přesný název organizace, a Vaši e-mailovou adresu.
 • Za jednu organizaci se může registrovat maximálně 1 osoba.
 • Pro přihlášení na seminář je nutné být registrovaným uživatelem na www.esfcr.cz  (z důvodu odstranění duplicit při přihlašování).
 • Prezentace budou zveřejněny před konáním semináře na www.esfcr.cz.

Kontakt:
 
Vytvořeno: 25. 8. 2023
 
Aktualizováno: 5. 12. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Přihlásit k akci

Volná místa: 17

Přihlašovaní ukončeno