Zpět

Aktualizace dílčích alokací u výzvy č. 019

Upozorňujeme, že u výzvy č. 019 OPZ pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020 došlo k úpravě dílčích alokací.

Příloha č. 5 - Přehled dílčích alokací na jednotlivé žadatele byla k 13. 6. 2018 aktualizována. Došlo k přesunu dílčích alokací a k přidání nových subjektů (Sdružení místních samospráv ČR s dílčí alokací 30 mil. Kč, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí s dílčí alokací 17 mil. Kč).


 
Uveřejněno: 13. 6. 2018
 
Aktualizováno: 13. 6. 2018
 
 
Určeno pro: Žadatel