Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Číslo: 019

Platnost od: 31. 8. 2015 08:00

Platnost do: 31. 12. 2019 11:59

Specifický cíl:
 • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
  Investiční priorita:
 • 4.1 Efektivní veřejná správa
 • 4.1 Efektivní veřejná správa
 • null
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa
 • null

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: uzavřená

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 7. 9. 2015.

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace a asociace a sdružení obcí a krajů.

13. 4. 2016 došlo k doplnění cílových skupin o dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnance.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Seminář pro příjemce:


 
Uveřejněno: 24. 8. 2015
 
Aktualizováno: 24. 4. 2017