Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Číslo: 019

Platnost od: 31. 8. 2015 08:00

Platnost do: 31. 12. 2019 23:59

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 2 020 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:05:55

Specifický cíl:
  • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
  • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
    Investiční priorita:
  • 4.1 Efektivní veřejná správa
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: uzavřená

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace a asociace a sdružení obcí a krajů.

13. 4. 2016 došlo k doplnění cílových skupin o dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnance.

Soubory ke stažení:

Seminář pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 31. 8. 2015
 
Aktualizováno: 16. 12. 2020