Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Specifický cíl: Specifickými cíli výzvy č. 019 " pro y podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020" je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a služebního zákona.

Číslo: 019

Platnost od: 31. 8. 2015 8:00

Platnost do: 31. 12. 2019 23:59

Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa

Prioritní osa: Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace

Typ výzvy: uzavřená

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 7. 9. 2015.

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace a asociace a sdružení obcí a krajů.

13. 4. 2016 došlo k doplnění cílových skupin o dobrovolné svazky obcí a jejich zaměstnance.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Seminář pro příjemce:


 
Uveřejněno: 24. 8. 2015
 
Aktualizováno: 10. 3. 2017