Dokumenty OPZ+

Operační program Zaměstnanost plus 

  • Text schváleného programu v češtině a angličtině

Pravidla pro žadatele a příjemce

  • Obecná a specifická část pravidel pro žadatele a příjemce, obvyklé ceny, platy/mzdy, pracovní výkaz

Hodnocení a výběr projektů

  • Příručka pro hodnotitele zajišťující věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými a nepřímými náklady nebo s paušálními sazbami, pravidla pro výběrové komise, pokyny pro podání žádosti o přezkum

Monitorování podpořených osob

  • Formulář k záznamu charakteristik podpořených osob

Šablony a vzory pro vizuální identitu

  • Loga a šablony s vizuální identitou ke stažení 

Formuláře a pokyny potřebné v rámci přípravy žádosti o podporu

  • Projektový záměr, přílohy apod.

Formuláře pro uzavření právního aktu a vzory právních aktů o poskytnutí podpory na projekt

  • Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace, vzory podmínek použití podpory apod.

Formuláře z oblasti veřejné podpory a podpory de minimis

  • Čestná prohlášení, vzory žádostí apod.

Finanční údaje o programu

  • Pravidelně zveřejňované povinné údaje o OPZ+