Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Přívětivý a moderní úřad Červená Voda

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016782
Datum zahájení: 01. 03. 2021

 
03. 03. 2021
 

Dětská skupina 1st English II (navaz. na p. 6868)

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017108
Datum zahájení: 01. 01. 2021

 
03. 03. 2021
 

Efektivní a přívětivá správa města Čáslavi

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016855
Datum zahájení: 01. 03. 2021

 
02. 03. 2021
 

AMA School - škola pro celou rodinu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016362
Datum zahájení: 01. 01. 2021

 
02. 03. 2021
 

Profesionalizace Městského úřadu Nový Bydžov

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016720
Datum zahájení: 01. 03. 2021

 
02. 03. 2021
 

Moderní a přívětivě komunikující město Zlín

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016755
Datum zahájení: 17. 03. 2020

 
02. 03. 2021
 

Olomouc plánuje budoucnost 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016777
Datum zahájení: 01. 03. 2021

 
02. 03. 2021
 

Středočeský kraj - efektivní region

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016861
Datum zahájení: 01. 03. 2021

 
02. 03. 2021
 

Dětská skupina zaHRÁTka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017033
Datum zahájení: 01. 01. 2021

 
02. 03. 2021
 

Pracovní místo spolku PRO Šumavsko, z.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011071
Datum zahájení: 01. 02. 2021

 
02. 03. 2021
 

Podpora zaměstnanosti v oblasti péče na území MAS Šumavsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011084
Datum zahájení: 01. 02. 2021

 
02. 03. 2021
 

Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016676
Datum zahájení: 01. 03. 2021

 
02. 03. 2021
 

Elektronická úřední deska města Valtice

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016844
Datum zahájení: 01. 03. 2021

 
03. 03. 2021
 

Certifikace města Milevska pro normu ISO 50001

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016865
Datum zahájení: 01. 03. 2021

 
03. 03. 2021
 

Příměstské tábory II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015868
Datum zahájení: 01. 01. 2021
Datum ukončení: 29. 06. 2023

 
25. 02. 2021
 

Optimalizace veřejné správy - město Úštěk

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016900
Datum zahájení: 23. 03. 2020
Datum ukončení: 21. 03. 2022

 
24. 02. 2021
 

Moderní městský úřad Chropyně

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016697
Datum zahájení: 01. 03. 2021

 
03. 03. 2021
 

Přívětivý úřad Město Dvůr Králové nad Labem

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016759
Datum zahájení: 01. 03. 2021

 
03. 03. 2021
 

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko komunikuje s veřejností přívětivě a moderně

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016682
Datum zahájení: 01. 03. 2021

 
02. 03. 2021
 

Podpora provozu dětské skupiny Veselé žabičky II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016139
Datum zahájení: 01. 01. 2021
Datum ukončení: 30. 12. 2021

 
23. 02. 2021