Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13723

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 31. 12. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Sídlo zadavatele: Volgogradská 205, 460 10 Liberec XVIII - Karlinky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jitka Ministrová a Luboš Pfohl
  • Telefon: +420605298909
  • E-mail: j.ministrova@dgs-druckguss.com

IČ zadavatele: 26187329

DIČ zadavatele: CZ26187329

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Michal Mocek
  • Telefon: +420605298909
  • E-mail: m.mocek@dgs-druckguss.com

Lhůta pro podání nabídek: 12. 1. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
viz Výzva

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 788000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva

Místo dodání / převzetí plnění:
vz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:
viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
viz Výzva

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Palatinum Campus s.r.o., Nepomuk 17, 262 42 okres Příbram, IČ: 290 23 521

    Datum podpisu smlouvy: 31. 5. 2021

Datum ukončení: 31. 5. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 31. 12. 2020
 
Aktualizováno: 14. 6. 2021