Dva nové dokumenty k evaluaci výzvy č. 059

Upozorňujeme, že k evaluaci výzvy č. 059 Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže byly zveřejněny dva nové dokumenty - Profil účastníka a Dotazník č. 2.

Víkendová odstávka portálu ESF

Upozorňujeme, že od pátku 15. 11. 2019 od 17 hod do neděle 17. 11. 2019 do 24 hod bude portál ESF včetně IS ESF 2014+ nedostupný. Důvodem je plánovaná odstávka datového centra MPSV.

Vzory dokumentů k evaluaci a popis způsobu jejich předávání (výzva 059)

Obecné informace k evaluaci v rámci výzvy č. 059 OPZ jsou uvedeny v  příloze výzvy č. 2 – Požadavky na evaluaci . Text níže popisuje jednotlivé evaluační výstupy a způsob jejich...