21410

Adresář pro soubory aplikace 21410

Stanovisko ÚOHS k blokačním lhůtám pro námitky u VZ

Rádi bychom upozornili všechny příjemce na výkladové stanovisko ÚOHS, jež se týká blokační lhůty pro námitky proti zadávacím podmínkám při zadávání veřejných zakázek v režimu ZZVZ (nově upraveno...

Integrované územní investice – sociální začleňování

Integrované územní investice – sociální začleňování Číslo: 033 Platnost od: 17. 10. 2022 08:00 Platnost do: 5. 5....

Age management

Age management Číslo: 035 Platnost od: 21. 10. 2022 08:00 Platnost do: 23. 3. 2023 12:00 Zahájení příjmu žádostí o...

Podpora sociálního podnikání (1)

Podpora sociálního podnikání (1) Číslo: 024 Platnost od: 20. 9. 2022 10:00 Platnost do: 3. 4. 2024 12:00 Zahájení...

Realizační fáze vývoje řešení

Realizační fáze vývoje řešení Číslo: 051 Platnost od: 24. 3. 2023 12:00 Platnost do: 31. 12. 2026 12:00 Zahájení...

Realizační fáze šíření

Realizační fáze šíření Číslo: 050 Platnost od: 22. 3. 2023 12:00 Platnost do: 31. 12. 2026 12:00 Zahájení příjmu...

Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1)

Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1) Číslo: 042 Platnost od: 2. 12. 2022 10:00 Platnost do: 3. 3....

Inkubační fáze šíření (2)

Inkubační fáze šíření (2) Číslo: 070 Platnost od: 27. 9. 2023 12:00 Platnost do: 31. 12. 2026 12:00 Zahájení příjmu...

Systémová opatření v oblasti sociálního začleňování

Systémová opatření v oblasti sociálního začleňování Číslo: 004 Platnost od: 21. 6. 2022 09:00 Platnost do: 11. 8. 2025 12:00 ...

Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1)

Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1) Číslo: 037 Platnost od: 24. 2. 2023 12:00 Platnost do: 26....