Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva

Specifickými cíly výzvy č. 052 je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky

Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha Číslo: 119 Platnost od: 22. 3. 2019 08:00 Platnost do: 21. 6. 2019 16:00 ...

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Číslo: 092 Platnost od: 22. 3. 2019 08:00 Platnost do: 21. 6....