Zpět

1. zasedání MV JPD 3


Monitorovací výbor JPD 3 se sešel na své ustavující schůzi dne 21. května 2004. Zasedání se účastnili členové MV JPD 3, kteří jsou ustanoveni dle principu partnerství a zástupce Evropské komise pan Hynek Böhm.

Členové Výboru se seznámili s jeho Statutem a schválili Jednací řád, dále byli informováni o stavu implementace JPD 3. Zástupce Evropské komise vznesl návrh na zřízení pracovní skupiny pro záležitosti romských komunit.