Zpět

2. kolo Výzvy MŽP v rámci grantového schématu Síť environmentálních informačních a poradenských center

Obsah:

 • (soubor typu .pdf)Výzva
  Soubor ke stažení: vyzva.pdf, velikost: 142.7 KB, poslední změna: 03.11.2005
 • (soubor typu .pdf)Příloha: Monitorovací indikátory
  Soubor ke stažení: mi.pdf, velikost: 117.5 KB, poslední změna: 03.11.2005
 • (soubor typu .zip)Benefit GS 4.2
  Soubor ke stažení: benefit.zip, velikost: 1.9 MB, poslední změna: 03.11.2005
 • (soubor typu .pdf)Tisková zpráva
  Soubor ke stažení: tz.pdf, velikost: 101.3 KB, poslední změna: 03.11.2005
 • (soubor typu .pdf)Výsledky výběrové komise
  Soubor ke stažení: vysledky.pdf, velikost: 127.0 KB, poslední změna: 12.12.2005

 

Dne 22. června 2005 byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena druhá výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Síť environmentálních informačních a poradenských center (Opatření 4.2) pro potenciální žadatele (konečné uživatele).

Své žádosti předkládejte osobně nebo doporučeně poštou do 5. září 2005 do 12. hodin na adresu:

Ministerstvo životního prostředí
Mgr. Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Další informace naleznete v textu výzvy.

Zájemci o informace mají možnost konzultovat přípravu projektu s pracovníky oddělení pro spolupráci s NNO, odboru vnějších vztahů MŽP.

Mgr. Ivona Kristiánová, tel.: 267122373, e-mail: Ivona_Kristianova@env.cz
Hedvika Jermanová, DiS., tel.: 267122052, e-mail: Hedvika_Jermanova@env.cz

Termín konzultace je nutno domluvit předem!