Zpět

2. zasedání MV JPD 3


Na druhém zasedáním Monitorovacího výboru JPD 3 dne 7. června 2004 byli přítomni členové MV OP RLZ a zástupce Evropské komise pan Julius op de Beke.

Monitorovací výbor schválil Programový dodatek JPD 3, jehož schválení bylo nezbytné pro nadcházející vyhlášení programu v ČR.

Ke dni 20. září 2004 schválil Monitorovací výbor písemnou procedurou Programový dodatek JPD 3 znovu, ve znění navržených úprav.

Třetí zasedání Monitorovacího výboru JPD 3 je plánována na 17. ledna 2005.