Zpět

3. zasedání MV JPD 3


Na třetím zasedání Monitorovacího výboru JPD 3 dne 17. ledna 2005 byli přítomni členové MV JPD 3 (zástupci všech subjektů implementační struktury), zástupce Evropské komise pan Hynek Böhm a pozvaní hosté.

Monitorovací výbor vzal na vědomí zprávu o stavu implementace JPD 3 a informaci o stavu čerpání prostředků technické pomoci JPD 3. Dále byly schváleny statuty dvou společných pracovních skupin ESF v ČR, a to Statut pracovní skupiny pro evaluaci programů ESF a Statut pracovní skupiny pro záležitosti romských komunit. Zahájení činnosti obou pracovních skupin se předpokládá po schválení těchto dokumentů dalšími dvěma monitorovacími výbory ESF v ČR.

Čtvrté zasedání Monitorovacího výboru JPD 3 se uskuteční do konce 1. pololetí 2005.