Zpět

4. zasedání MV JPD 3


Na čtvrtém zasedání Monitorovacího výboru JPD 3 dne 16. června 2005 byli přítomni členové MV JPD 3, zástupkyně Evropské komise Hana Velecká a pozvaní hosté.

Monitorovací výbor nejprve schválil výroční zprávu JPD 3 za rok 2004;dále schválil změny Programového dodatku k JPD 3, spočívající zejména v úpravách textu týkajícího se průběžných plateb a hodnocení programu.

Informace o stavu implementace JPD 3 byla členy MV JPD 3 vzata na vědomí.

Páté zasedání Monitorovacího výboru JPD 3 se uskuteční na přelomu 2005/2006.