Zpět

5. zasedání MV JPD 3


Monitorovací výbor JPD 3 se na své páté schůzi dne sešel 30. ledna 2006. Členové výboru byli v první části zasedání detailně seznámeni se stavem implementace JPD 3, zvláště s otázkami čerpání přidělených finančních prostředků v jednotlivých opatřeních programu. Zástupce Evropské komise p.Ferenc Simon vyzval všechny zúčastněné k urychlení čerpání tak, aby mohla být ke konci programového období přidělena co nejvyšší část alokovaných finančních prostředků.

Ke dni 15.12.2005 schválil Monitorovací výbor písemnou procedurou přesun části přidělených finančních prostředků z Opatření 3.2. do Opatření 3.1. V další části zasedání proto v návaznosti na tuto proceduru účastníci schválili změny programového dodatku k JPD 3, a to jak z Opatření 3.2. do Opatření 3.1, tak i z Opatření 4.1 do Opatření 4.2.

Zástupci Řídícího orgánu JPD 3 podali členům MV JPD 3 rovněž informaci o stavu příprav dalšího programového období.

Šestá schůze Monitorovacího výboru JPD 3 je plánována cca na květen 2006.