Zpět

6. zasedání MV JPD 3


Monitorovací výbor JPD 3 se na své šesté schůzi dne sešel 14. června 2006.

První část zasedání byla věnována podrobnému seznámení se stavem implementace JPD 3, zvláště s otázkami čerpání přidělených finančních prostředků v jednotlivých opatřeních a prioritách programu a s návrhy na urychlení čerpání. Zástupce Evropské komise p.Ferenc Simon vyzval všechny zúčastněné k urychlení čerpání tak, aby mohla být ke konci programového období přidělena co nejvyšší část alokovaných finančních prostředků.

V zájmu efektivního čerpání finančních prostředků pak členové Monitorovacího výboru JPD 3 schválili dílčí úpravy Programového dodatku k JPD 3 , a to jednak přesuny alokací finančních prostředků v Prioritě 3, pak také úpravy související s možností vzniku Institutu trhu práce v Prioritě 1 programu.

V další části jednání byla jednomyslně schválena Výroční zpráva o realizaci JPD 3 za rok 2006 a přednesena.

Zástupci Řídícího orgánu JPD 3 podali členům MV JPD 3 rovněž informaci o jednání pracovní skupiny pro evaluaci a pracovní skupiny pro záležitosti romských komunit, informaci o stavu publicity prováděné v rámci JPD 3 a o vzdělávání pracovníků implementační struktury Evropského sociálního fondu.

V rámci své účasti na MV JPD 3 navštívili zástupci Evropské komise pražský projekt financovaný v rámci JPD 3, který je zaměřen na terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách v hl.m. Praha.

Sedmá schůze Monitorovacího výboru JPD 3 je plánována na přelom roku 2006 a 2007.

Členové MV JPD 3 při jednání
Členové MV JPD 3 při jednání

Prezence MV JPD 3
Prezence MV JPD 3