Zpět

Co si mám představit pod povinnou publicitou?

Podrobnější informace týkající se povinného minima publicity a dalších témat spojených s publicitou projektu naleznete na stránce Časté nejasnosti a otázky spojené s publicitou.