Zpět

Community of Practise on Gender Mainstreaming (Síť zabývající se genderovou rovností a implementací genderového mainstreamingu)

V současné době se zabývá především vytvořením a pilotním ověřením minimálních závazných standardů pro implementaci genderového mainstreamingu do všech fází programů Evropského sociálního fondu – plánování, programování, implementace, monitoring a evaluace.

Vedoucí partner: Švédsko

Ostatní partneři: Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko.

Doba trvání sítě: 1. 2. 2010 – 31. 1. 2013

Podrobnosti: http://www.gendercop.com/

Dokumenty:

Další klíčové dokumenty budou doplněny po jejich finalizaci v lednu 2013.