Zpět

EURoma (Síť zabývající se podporou sociálního začleňování Romů)

Primárním cílem je sdílení strategií a iniciativ na základě předávání zkušeností a osvědčených postupů. Síť dále usiluje i o šíření a standardizaci těchto znalostí, pomocí vytvořených dokumentů chce nejen informovat, ale i ovlivňovat dění na tomto poli (např. formulováním doporučení pro další programovací období).

Vedoucí partner: Španělsko

Ostatní partneři: Bulharsko, Česká republika, Finsko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Švédsko

Doba trvání sítě: od 1. ledna 2008

Podrobnosti: http://euromanet.eu 

Dokumenty:

 Výstupy jiných subjektů a využitelné materiály: