Zpět

Facing the Challenge - How to effectively support public administration reforms by ESF funds (Síť zabývající se reformou veřejné správy)

Problematika této sítě je rozdělena do 5 základních tematických okruhů:

  • strategické plánování
  • e-government
  • posílení principu partnerství
  • business friendly administration
  • místní samospráva

Vedoucí partner: Polsko

Ostatní partneři: Bulharsko, Česká republika, Litva, Rumunsko, Řecko

Doba trvání sítě: 1. leden 2010 – 31. říjen 2012

Podrobnosti: www.publicadministrationreform.eu

Dokumenty: