Zpět

Hlavní město Praha vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj dalšího vzdělávání

Obsah:

 

V úterý 25. října 2005 hlavní město Praha vyhlásilo třetí kolo výzev k předkládání žádostí o finanční podporu z JPD 3 v opatření 3.2 – Rozvoj dalšího vzdělávání. Uzávěrka příjmu žádostí je v pátek 17. února 2006. K rozdělení je připraveno téměř 190 mil. Kč, pokud bude tato částka rozdělena, nebude do konce tohoto programového období vyhlášena další výzva v opatření 3.2. Detailní informace naleznete v oficiálním textu výzvy.