Zpět

Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj dalšího vzdělávání (Opatření 3.2)

Obsah:

 

Dne 26. října 2004 byla vyhlášena výzva hlavním městem Prahou k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj dalšího vzdělávání (Opatření 3.2) pro potenciální žadatele (Konečné příjemce).

Své žádosti předkládejte osobně na oddělení pro implementaci JPD 3 odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy na adrese: Rytířská 10, Praha 1, 4. patro do 7. ledna 2005 do 14.00 hodin. Další informace naleznete v textu výzvy. Zájemci o konzultace, nechť se obrátí na pracovníky oddělení pro implementaci JPD 3 odboru fondů EU Magistrátu hl. města Prahy.