Zpět

Jak mám správně zpracovat monitorovací zprávu?

Postup realizace projektu je nutné průběžně dokladovat v rámci monitorovacích zpráv. Tyto zprávy jsou důkladně prověřovány, a pokud v nich něco chybí nebo je nejasné, je příjemce vyzýván k nápravě nedostatků. Na projekty jsou poskytovány veřejné prostředky (ze státního rozpočtu a z ESF), proto musí být jejich čerpání řádně zdokumentované.

Častou chybou je předložení zprávy po datu stanoveném poskytovatelem. Pokud víte o skutečnostech, které Vám zabrání v předložení zprávy ve stanoveném termínu, obraťte se na kontaktní osobu na straně poskytovatele a na základě písemné žádosti Vám bude v opodstatněných případech lhůta prodloužena. Návod a formulář žádosti naleznete zde. Pokud bude zpráva doručena po stanovené lhůtě, bude následovat finanční postih za porušení právního aktu a nesplnění povinností příjemce a dále nahlášení podezření na nesrovnalost na finanční úřad.

KOMPLETNÍ informace k monitorovacím zprávám naleznete v příručce D10 Pokyn pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu a jejich příloh.