Zpět

Jak (ne)bodovat nabídky ve výběrovém řízení?

Při hodnocení nabídek v rámci stanoveného hodnotícího kritéria (či subkritéria) vždy musí nabídka, která je v daném kritériu (či subkritériu) nejlepší, získat v hodnocení 100 bodů (před případným promítnutím váhy kritéria – či subkritéria – do bodování). Není možné říci, že nabídka, i když je nejlepší, je pouze průměrná, a přidělit jí např. 50 bodů. Body, které získají ostatní nabídky, vždy musí vycházet z jejich porovnání s nabídkou v daném kritériu vyhodnocenou jako nejlepší.  Není možné přidělit body pouze dle pořadí nabídek (tj. kdy rozestupy v bodech získaných nabídkami jsou všechny stejné a vycházejí z počtu hodnocených nabídek). Pokud mají nabídky stejnou kvalitu, je teoreticky možné, aby získaly stejný počet bodů (i 100 bodů), naprostá shoda kvality nabídek je ovšem v praxi výjimečná.

U kritérií, kdy se neporovnávají číselně vyjádřené parametry nabídek (subjektivní kritéria), je velmi důležité pečlivě zdůvodnit, proč hodnotící komise rozhodla o přidělení příslušného počtu bodů. Je nutné v zápise z hodnocení uvést, v čem je hodnocená nabídka slabší, než nabídka vyhodnocená v daném kritériu jako nejlepší. Bodová ztráta hodnocené nabídky vůči nabídce, která získala 100 bodů, musí odpovídat zdůvodnění.

DOPORUČUJEME důkladně prostudovat postup pro zadávání zakázek definovaný v příručce D9 Metodický pokyn pro zadávání zakázek, zejména kapitolu 2.4 Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a výběr vítězné nabídky.