Zpět

Jak správně doložím uskutečněné výdaje za projekt?

Veřejné prostředky jsou poskytnuty na přímé a nepřímé náklady projektu. Nepřímé náklady se nevykazují, a to zejména z důvodu usnadnění administrace jak na straně příjemce, tak na straně poskytovatele. Přesto je třeba brát na vědomí, že jejich vynaložení musí být pro realizaci projektu nezbytné a i přes nevykazování se jedná o veřejné prostředky.

Častým nedostatkem je v doložených pracovních výkazech vykazování činností, které patří do nepřímých nákladů (více k nepřímým nákladům viz kapitola 2.7 v příručce D5, odkaz níže). Tyto činnosti se do pracovních výkazů neuvádějí.

Přímé náklady jsou vykazovány a ověřovány dle standardních postupů pravidel způsobilosti. Ověřuje se, zda vykazované činnosti byly nezbytné pro realizaci projektu, zda vykazovaný počet hodin je adekvátní s ohledem na charakter činnosti a časovou náročnost a zda nepatří do nepřímých nákladů projektu, popřípadě zdali nejsou nezpůsobilým výdajem projektu.

  • Připravili jsme pro Vás podrobnější informace k častým chybám ve vykazování nepřímých nákladů v pracovních výkazech. NEZAPOMEŇTE, že všechny účetní doklady předložené v rámci monitorovací zprávy musí splňovat veškeré zákonné požadavky a musí být navíc opatřeny informací, že je „Výdaj financovaný z OP LZZ“ a identifikací projektu, ke kterému se doklad váže (název a registrační číslo projektu).

KOMPLETNÍ informace naleznete v příručce D5 Metodika způsobilých výdajů.