Zpět

JIHOČESKÝ KRAJ vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 29.6.2006 byla Jihočeským krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Jihočeský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a evropské integrace
Oddělení řízení grantů a projektů
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Žádosti předkládejte do 24.8. 2006 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.