Zpět

Jihomoravský kraj vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Ukončení 3. výzvy

Ke dni 29.9. 2006 byl v Jihomoravském kraji ukončen příjem žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci průběžné výzvy č. 3 pro opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Ukončení příjmu žádostí bylo vyhlášeno v den, kdy finanční hodnota požadovaná z veřejných zdrojů v přijatých žádostech o finanční podporu byla rovna nebo vyšší 3 násobku celkové částky určené na 3. výzvu opatření 3.3 v době vyhlášení.

Obnovení příjmu žádostí

Dne 15.9. 2006 byl v Jihomoravském kraji vyhlášeno obnovení příjmu žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci průběžné výzvy č. 3 pro opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Ukončení příjmu žádostí bude vyhlášeno v den, kdy finanční hodnota požadovaná z veřejných zdrojů v přijatých žádostech o finanční podporu bude rovna nebo vyšší 3 násobku zůstatku určeného v PpB na 3. výzvu opatření 3.3, který je ve výši 6 258 428,- Kč.

Pozastavení příjmu žádostí

Dne 25.8. 2006 byl v Jihomoravském kraji vyhlášen dočasný STOP STAV příjmu žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci průběžné výzvy č. 3 pro opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Dočasné ukončení příjmu žádostí bylo vyhlášeno v den, kdy finanční hodnota požadovaná z veřejných zdrojů v přijatých žádostech o finanční podporu byla rovna nebo vyšší 3 násobku celkové částky určené na 3. výzvu opatření 3.3 v době vyhlášení.

V případě, že nebude vyčerpána celá finanční částka určená pro toto kolo výzvy, nový příjem žádostí v rámci opatření 3.3 je plánován na měsíc září 2006.

Dne 28. 7. 2006 byla Jihomoravským krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor školství
Mgr. Lucien Rozprým
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Žádosti předkládejte od 28.7. 2006 do vyčerpání finančních prostředků určených pro tuto výzvu.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.