Zpět

Karlovarský kraj vyhlašuje 2. výzvu rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 31.10.2005 byla Karlovarským krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Karlovarský kraj – Krajský úřad
Závodní 353/88
Karlovy Vary
36021

Žádosti předkládejte do 6.1. 2006 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.