Zpět

Kde získám odpovědi na svoje otázky?

Pro usnadnění získávání informací o programu OP LZZ či informací nezbytných pro přípravu projektových žádostí nebo plynulou, pokud možno bezproblémovou, realizaci projektů, jsme pro Vás připravili seznam možných kontaktů:

  • Pro obecné dotazy využijte adresu esf@mpsv.cz.
  • Pro informace o konkrétních výzvách se obracejte na kontaktní osoby uvedené v textu příslušné výzvy.
  • Při řešení technických dotazů týkajících se aplikace Benefit7 využijte adresu benefit7@mpsv.cz.
  • Doporučujeme navštívit i Fórum Evropského sociálního fondu v ČR. Fórum je určeno především pro výměnu a sdílení informací mezi příjemci podpory, případně žadateli či hodnotiteli projektů.
  • S dotazy ke konkrétním projektům se obracejte na kontaktní osobu projektu. Příjemce je vždy poskytovatelem informován o tom, kteří jeho pracovníci jsou pro příjemce kontaktními osobami.
  • Využít můžete i kontakty na zaměstnance zabývající se OP LZZ: na ministerstvu práce a ministerstvu průmyslu, na ministerstvu vnitra.

DOPORUČENÍ:

Při zaslání dotazu prostřednictvím e-mailu doporučujeme, abyste do předmětu zprávy vždy uváděli registrační číslo projektu a oblast dotazu. Příklady:

  • 35.00001; vyúčtování dovolené členů realizačního týmu
  • 35.00001; podstatná změna v klíčových aktivitách

Zodpovězení dotazu můžete očekávat v horizontu 3 pracovních dní.