Zpět

KRAJ VYSOČINA vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 27.6.2006 byla krajem Vysočina vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte osobně do 25.8.2006 do 12:00 hod na adrese:

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení koncepce vzdělávání
Tolstého 15
587 33 Jihlava
kancelář 811

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.