Zpět

KRAJ VYSOČINA vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 19.4.2005 byla krajem Vysočina vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Krajský úřad kraje Vysočina
Odbor školství
Oddělení koncepce vzdělávání
Tolstého 15
587 33 Jihlava

Žádosti předkládejte do 24.6.2005 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy a na www.vysocina-finance.cz.