Zpět

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ vyhlašuje 2. výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 16.1.2006 byla Královéhradeckým krajem vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Úsek administrace grantových schémat, místnost B313a
Mgr. Hana Křivdová
Wonkova 1142
500 02 Hradec Královéhradecký kraj

Žádosti předkládejte do 10.3.2006 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.