Zpět

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 9. června 2005 byla Královéhradeckým krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Úsek administrace grantových schémat, kancelář č. 313
Ing. Luboš Pechánek
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové

Žádosti předkládejte do 5. srpna 2005 do 12.00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.