Zpět

Learning Network on Transnational Cooperation in ESF (Síť na mezinárodní spolupráci)

Vedoucí partner: Česká republika

Ostatní partneři: Anglie, Francie, Německo, Polsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko

Doba trvání sítě: 1. prosinec 2009 – 30. listopad 2012

Podrobnosti: www.transnationality.eu

Dokumenty:

 • Dokumenty určené pro příjemce zpracované Polskem a dostupné v angličtině:
  • Transnational Cooperation Projects – a Guide for Project Promoters
  • Partnership without Borders
  • Tzv. Working Papers – materiály k vybraným otázkám v mezinárodní spolupráci v ESF (propagace mezinárodní spolupráce, způsobilé výdaje, budování mezinárodního partnerství, evaluace a přidaná hodnota mezinárodní spolupráce, výběr projektů, administrace výzev, monitoring a podpora projektům s mezinárodním partnerstvím, témata a aktivity podporované v rámci mezinárodního partnerství)
  • Tzv. Training Tools - výukové materiály pro programové manažery zabývající se mezinárodní spoluprací v rámci ESF na téma propagace mezinárodní spolupráce a podpora příjemcům.
  • Návrh způsobu implementace mezinárodní spolupráce na úrovni EU v programovém období 2014-202 – zástupci sítě na mezinárodní spolupráci byli pověřeni Evropskou komisí k vytvoření mezinárodní pracovní skupiny, která měla na starosti projednání detailního nastavení mezinárodní spolupráce v dalším programovém období.