Zpět

Liberecký kraj vyhlašuje 2. výzvu rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 10.2.2006 byla Libereckým krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Žádosti předkládejte do 10. 4. 2006 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.