Zpět

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor trhu práce vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Posílení aktivní politiky zaměstnanosti (Opatření 1.1)

Obsah:

 

Dne 6. ledna 2005 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem trhu práce vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu opatření 1.1 OP RLZ Posílení aktivní politiky zaměstnanosti.

Žádosti předkládejte na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor trhu práce SSZ MPSV ČR
Na poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Žádosti předkládejte do 25. 3. 2005 do 12.00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.