Zpět

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu č. 3 v rámci Programu odborného růstu pracovníků – GS PROFESE

Obsah:

 

Dne 7.4.2006 vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu výzvu č. 3 pro příjem žádostí o podporu v rámci opatření 4.2 - Specifické vzdělávání, OPRLZ.

Ukončení příjmu žádostí je 7.6.2006 ve 12:00 hod. Další informace naleznete v textu výzvy.

Vážení žadatelé,
spolu se žádostí o platbu, která je nyní zveřejněna na internetových stránkách agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a centrální adrese ESF, byly vyžadovány jako doklad mzdové listy. Vzhledem k tomu, že doložení těchto dokladů je administrativně náročné, rozhodli jsme se tuto povinnost zrušit. Místo toho bude vyžadováno pouze předložení čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení si můžete stáhnout na internetových stránkách agentury CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a centrální adrese ESF.

V této chvíli se pracuje na aktualizaci nové verze žádosti o platbu, jejíž součástí bude i již zmíněné čestné prohlášení. Nová žádost o platbu bude zveřejněna na internetových stránkách během měsíce dubna.

Žádosti budou přijímány na regionálních kancelářích agentury CzechInvest. Seznam regionálních kanceláří včetně kontaktů je uveden na webových stránkách agentury CzechInvest – www.czechinvest.org.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou informační linku agentury CzechInvest na čísle 800 800 777.