Zpět

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Síť environmentálních informačních a poradenských center

Obsah:

 

Dne 26. listopadu 2004 byla Ministerstvem životního prostředí vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Síť environmentálních informačních a poradenských center (Opatření 4.2) pro potenciální žadatele (konečné uživatele).

Své žádosti předkládejte osobně nebo doporučeně poštou na adrese: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha do 31. ledna 2005 do 12 hodin. Další informace naleznete v textu výzvy.