Zpět

Monitorovací zpráva o realizaci projektů JPD 3 verze 2.0 (platná od 1.7. 2006)

Obsah:

V souvislosti se změnami provedenými ve formuláři Monitorovací zprávy o realizaci projektu JPD 3 je na webových stránkách ESF uveřejněna nová verze - verze 2.0 Monitorovací zprávy včetně příloh a pokynů k jejímu vyplnění.

Od 1. července 2006 bude možné předkládat pouze novou verzi Monitorovací zprávy - pokud poskytovatel finanční podpory nerozhodne jinak.

V případě pochybností kontaktujte poskytovatele finanční podpory.