Zpět

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje 1. výzvu rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 2. června 2005 byla Moravskoslezským krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
odbor regionálního rozvoje
oddělení řízení grantových schémat
28. října 117
702 18, Moravská Ostrava

Žádosti předkládejte do 1. srpna 2005 do 12.00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.