Zpět

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje 2. výzvu rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 30. 12. 2005 byla Moravskoslezským krajem vyhlášeno 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
odbor regionálního rozvoje
oddělení řízení grantových schémat
28. října 117
702 18 Moravská Ostrava

Žádosti předkládejte do 27. 2. 2006 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.