Zpět

MPSV ČR vyhlašuje 2. výzvu v rámci grantového schématu KONKURENCESCHOPNOST (Opatření 4.1)

Obsah:

 

Dne 24. června 2005 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem řízení pomoci z ESF vyhlášena 2. výzva s pevným termínem pro přijímání žádostí k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 hl. m. Praha v rámci grantového schématu "KONKURENCESCHOPNOST" opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti. Na toto grantové schéma bylo vyčleněno 75 milionů Kč. Žadatelé mohou své žádosti předkládat až do 16.9.2005.

Žádosti předkládejte pouze doporučeně na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z ESF
Oddělení řízení a implementace JPD 3
Na poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Žádosti předkládejte od 27.6.2005 do 16.9.2005.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.