Zpět

MPSV ČR vyhlašuje výzvu v rámci JPD 3 (Opatření 4.1)

Obsah:

 

Dne 14. ledna 2005 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem řízení pomoci z ESF vyhlášena výzva s pevným termínem pro přijímání žádostí k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 hl. m. Praha v rámci grantového schématu "KONKURENCESCHOPNOST" opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti. Na toto grantové schéma bylo vyčleněno 50 milionů Kč. Žadatelé mohou své žádosti předkládat až do 18.3.2005.

Žádosti předkládejte pouze doporučeně na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z ESF
Oddělení řízení a implementace JPD 3
Na poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Žádosti předkládejte od 20.1.2005 do 18.3.2005.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.