Zpět

MPSV vyhlašuje 3. výzvu v rámci grantového schématu KONKURENCESCHOPNOST (Opatření 4.1)

Obsah:

 

Prostředky pro toto grantové schéma jsou vyčerpány - až na další je zastaveno přijímání nových žádostí.

Rozhodnutím Řídícího orgánu ze dne 1.3. 2006 došlo k přesunu finančních prostředků v rámci opatření 4.1 - Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti. Celková alokace grantového schématu 4.1.02 - Konkurenceschopnost se zvyšuje o 5 524 479 Kč. Prostředky budou použity k financování zásobníku projektů ze 3. kola zasedání výběrové komise.

Dne 7. října 2005 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem řízení pomoci z ESF vyhlášena 3. výzva s pevným termínem pro přijímání žádsotí k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha v rámci grantového schématu "KONKURENCESCHOPNOST" opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti. Na toto grantové schéma bylao vyčleněno 47 miliónů Kč. Žadatelé mohou své žádosti předkládat až do 9.12.2005.

Žádosti předkládejte pouze doporučeně na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z ESF
Oddělení řízení a implementace JPD 3
Na poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.