Zpět

MŠMT, odbor pro zajištění administrace ESF v regionálním školství vyhlašuje 2. výzvu v rámci grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Obsah:

 

Dne 24.1.2006 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, odborem pro zajištění administrace ESF v regionálním školství uveřejněna výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních opatření 3.1 OP RLZ Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání.

Žádosti předkládejte na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor pro zajištění administrace ESF v regionálním školství
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Žádosti předkládejte od 30.1.2006 do 31.3. 2006 do 15 hodin.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.