Zpět

Network for the better future of the Social Economy (NBFSE, síť zabývající se sociálním podnikáním)

Činnost sítě se zaměřila na několik nosných témat: sociální franšíza, finanční nástroje pro sociální podniky, sociální zadávání veřejných zakázek a sociálního partnerství veřejného a soukromého sektoru, veřejná podpora a sociální služby veřejného zájmu a měření kvality a přínosů sociálního podnikání. Řídící orgán OP LZZ byl vedoucím partnerem pro Pracovní skupinu Financování, přičemž MPSV a další partneři z ČR byli aktivně zapojeni do práce všech Pracovních skupin.

Síť NBFSE reaguje na aktuální zhoršenou hospodářku situaci v Evropě i na aktuální politické priority EU (viz strategie Evropa 2020), kdy se do popředí zájmu dostává tvorba pracovních míst (zaměstnanost) pro znevýhodněné osoby na trhu práce a boj s chudobou (sociální začleňování), s důrazem na rozvoj místních komunit a zaostávajících regionů. Sociální podnikání, které představuje podnikání sledující primárně sociální prospěch a rozvoj na místní úrovni s ohledem na životní prostředí, je jedním z účinných prostředků, jak řešit přetrvávající a palčivé problémy ve společnosti. Sociální podnikání má také klíčový význam v oblasti sociálních inovací, které jsou obsaženy v každém sociálně-podnikatelském projektu.

Vedoucí partner: Polsko

Ostatní partneři: Česká republika, Belgie – Vlámsko, Itálie – Lombardie, Švédsko, Anglie a Finsko

Doba trvání sítě: červen 2009 – červen 2012

Podrobnosti: http://www.socialeconomy.pl/

Hlavní výstupy:

  • Results of the Network Better Future of Social Economy

Na závěrečné konferenci sítě v Bruselu v červnu 2012 byly představeny výsledky činnosti sítě a závěrečný výstup publikace Results of the Network Better Future of Social Economy s praktickými příklady a informacemi pro ŘO a tvůrce politik ve formě doporučení pro podporu sociální ekonomky z ESF a ERDF v novém programovém období.

  • Produkty – nástroje (pomůcky), doporučení, příklady dobré praxe

Dalšími výstupy NBFSE jsou tzv. produkty, které představují doporučení, příklady dobré praxe a nástroje pro oblasti financování, sociálního zadávání veřejných zakázek, veřejné podpory a sociálních služeb veřejného zájmu, sociální franšízy a měření kvality a přínosů sociálního podnikání.  Všechny produkty jsou k dispozici zde.

Výstupy pracovní skupiny Finanční nástroje: