Zpět

OLOMOUCKÝ KRAJ vyhlašuje 1. výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 16.5.2005 byla Olomouckým krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a)
779 11 Olomouc

Žádosti předkládejte do 15.7.2005 do 12.00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.