Zpět

Olomoucký kraj vyhlašuje 2. výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 11. 4. 2006 byla Olomouckým krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Oddělení grantových schémat
Jeremenkova 40a)
779 11 Olomouc

Žádosti předkládejte do 9. 6. 2006 do 12:00 hod.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.