Zpět

OP Praha – Adaptabilita (OPPA)

Kde získat další informace o OPPA?

Více o OPPA - aktuální informace, vyhlášené výzvy a dokumenty - je možné nalézt na webových stránkách Operačního programu Praha - Adaptabilita, případně na portálu strukturálních fondů ČR.

OPPA je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Kvůli rozdělení regionů EU pro účely strukturální politiky podle výše HDP, jež region vyprodukuje, Praha nemůže využívat prostředky určené z fondů EU zbytku ČR a naopak jiné kraje než hlavní město Praha nemohou mít prospěch z prostředků, které EU vyčlenila pro hlavní město.

OPPA je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Z fondů EU je pro OPPA vyčleněno 113 mil. € (85 %),  z českých veřejných zdrojů je financování programu navýšeno o dalších 20 mil. € (15 %).