Zpět

PLZEŇSKÝ KRAJ vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání

Obsah:

 

Dne 9. května 2005 byla Plzeňským krajem vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (pro část opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání).

Žádosti předkládejte pověřeným pracovníkům Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK pouze osobně na adrese:

Plzeňský krajv Odbor školství, mládeže a sportu
PhDr. Helena Knížová
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Žádosti předkládejte do 11. července 2005 do 12.00 hod.

Žádost je třeba doručit osobně přímo pověřeným pracovníkům OŠMS, doručení poštou není přípustné.

Podrobnější informace naleznete v textu výzvy.