Zpět

Příručka pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům JPD 3

Obsah:

  • Text příručky
  • Text příručky (režim změn)
    Změny oproti předcházející verzi jsou zaznamenány na začátku souboru této příručky. Pro větší přehlednost zveřejňujeme i text příručky v režimu změn, ve kterém jsou všechny změny graficky zvýrazněny.